Regulamin

Witamy w witrynie!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny internetowej naszej firmy, znajdującej się pod adresem Witryna internetowa.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z Witryny, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Firmy i warunki. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega prawu obowiązującemu w Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, pisanych wielką literą i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Uzyskując dostęp do Witryny, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy.

Większość interaktywnych witryn internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, nasza firma i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Witrynie. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Witryny do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Opublikuj ponownie materiał z Witryny
 • Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z Witryny
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów ze Strony internetowej
 • Redystrybucja treści z Witryny

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Nasza Firma nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii naszej firmy, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tę witrynę.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów ani znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania ani promowania działalności biznesowej lub niestandardowej ani prezentowania działań handlowych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz naszej Firmie niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych firm wymienionych na liście; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak naszej firmy; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do naszej firmy. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Korzystając z połączonego lokalizatora jednolitych zasobów; lub
 • Korzystając z dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma to sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony łączącej.

Niedozwolone jest używanie logo naszej firmy lub innej grafiki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych Stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków dotyczących łączy.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link w naszej Witrynie, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani odpowiadać bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy też, że witryna pozostanie dostępna ani że materiały na niej będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki witryna internetowa oraz informacje i usługi na niej udostępniane są bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.