Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, na jakich gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy dane osobowe osób korzystających z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych użytkowników i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest [Nazwa firmy], mająca swoją siedzibę pod adresem [Adres firmy], zarejestrowana w [Rejestr firm]. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [Adres kontaktowy] lub drogą elektroniczną pod adresem [Adres e-mail kontaktowy].

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania z naszych usług możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, preferencje językowe.
 • Dane dotyczące transakcji, takie jak informacje o zakupach, płatnościach i fakturach.
 • Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, dane dotyczące urządzenia.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Świadczenia naszych usług i obsługi klienta.
 • Personalizacji treści i dostosowania naszych usług do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Zarządzania kontem użytkownika i umożliwienia korzystania z pełnej funkcjonalności naszych usług.
 • Udoskonalania naszych usług poprzez analizę i zbieranie statystyk.
 • Przeprowadzania badań rynkowych i analizy demograficznej.
 • Wykonywania działań marketingowych i promocyjnych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

4. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z naszymi politykami wewnętrznymi. Możemy udostępniać dane osobowe:

 • Dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usług, takim jak dostawcy usług hostingowych, usług płatnościowych itp.
 • Partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług.
 • W przypadkach wymaganych przez prawo lub w odpowiedzi na żądania organów ścigania lub innych uprawnionych organów publicznych.